100. Yıl Marşı Yarışmaları

Beste Yarışması Şartnamesi

100. Yıl Marşı Beste Yarışması Şartnamesi

 1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan ya da T.C.’nin 100. yılına gönül vermiş bütün dünya yurttaş bestecileri ve söz yazarları katılabilir.
 2. Eser Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenmelidir. Bu nedenle beste Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve dahi; ideallerimize uygun olmalıdır.
 3. Hazırlanan besteler yarışmanın, hazırlanacak web sayfasına yüklenecektir.
 4. Yarışmaya gönderilecek eserin süresi en fazla 4 dakika olmalıdır.
 5. Eser, senfonik orkestra ve koro için bestelenebileceği gibi, bestecinin müzikal tasarrufuna uygun aranjman ve orkestrasyon halleri ile de bestelenebilir. Bestecilere ait bu özgür alan, yarışma danışma kurulu tarafından kontrol edilebilmeli ve besteciler, kurulun müzikal veya estetik görüş önerilerine açık olmalıdırlar.
 6. Yarışmaya katılacak bestelerde kullanılacak sözlere/şiire ilişkin şu hususlara dikkat edilmelidir;
  a) Beste yapma konusunda Çekmeköy Belediyesinin önceliği 100. Yıl Marş yarışmasında dereceye giren şiirlerden olmasıdır.
  b) Bestekâr ayrıca kendi şiirini besteleyebilir. Bu durumda beste ile birlikte söz konusu şiirin de bütün telif haklarını adı geçen Belediye nam ve hesabına devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
  c) Bestekâr başka bir şairin şiirini de besteleyebilir. Bu durumda bestekâr, şairden ya da şairin yasal varisinden söz konusu şiire beste yapabileceğine dair noter onaylı telif hakkı almalıdır. Aldığı belgeyi taratarak sisteme yüklemeli ve daha sonra belgenin aslını belediyeye göndermelidir. Belgesi gönderilmeyen besteler elenecektir.
  d) Bestekâr, telifi olmayan şiirlerden de (anonim) beste yaparak yarışmaya katılabilir.
  e) Ön seçici kuruldan geçerek finalist olan eserin sahibi söz konusu eserin kendisine ait olduğunu noter huzurunda kabul, beyan ve taahhüt eder ve noter belgesini Çekmeköy Belediyesine gönderir.
 7. Beste orkestrasyonu besteci tarafından yapılabileceği gibi danışma kurulunun besteciye önereceği başka bir işlemeci müzisyen tarafından da üstlenilebilir.
 8. Beste özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ve bunun garantisini eser sahibi yapımcıya taahhüt etmiştir.
 9. Yarışmaya 1 yarışmacı en fazla 2 beste ile katılabilir.
 10. 2 veya daha fazla yarışmacı ortak bir beste/eser ile yarışmaya katılabilir. Bu durumda ödül, bestekârlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 11. Eserin elektronik ortamda hazırlanmış nota ve ses kaydı yarışmanın web sayfasına yüklenecektir.
 12. Yarışmacı ödül kazanan eserinin bütün telif haklarını belediyeye münhasıran devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

Değerlendirme Kriterleri:

 1. Söz / Şiir – 20
 2. Özgünlük (En az esinlenme) – 25
 3. Armoni / Melodi / Ezgi – 25
 4. Orkestrasyon (Zengin içerik) – 10
 5. Yorum (marşın söylenmesi / okunması) – 20

Beste Yarışması

100. Yıl Marşı Yarışmasının ikinci kısmıysa beste yarışmasıdır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenecek olan eserler Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ideallerimize uygun olacaktır. Besteler için kullanılacak sözler 100. Yıl Marşı Yarışmasından dereceye giren şiirlerden seçilebileceği gibi bestekâr kendi şiirini ya da bir başka şairin şiirini de besteleyebilecektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına girerken unutulmayacak ve dillerden düşmeyecek marşlardan oluşacak bir proje hazırladık.

Merkez, Piri Reis Cd. No:5, 34782 Çekmeköy/İstanbul
+90 (216) 600 0600
yarisma@yuzuncuyilmarsi.com