100. Yıl Marşı Yarışmaları

Şiir Yarışması Şartnamesi

100. Yıl Marşı Şiir Yarışması Şartnamesi

 1. Yarışmaya gönderilecek eserler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını ve milli değerlerimizi ifade etmeli, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandırmalıdır.
 2. Türkiye Türkçesiyle yazılmış olması kaydıyla, Türkiye ve Türk Dünyasından herkes yarışmaya katılabilir.
 3. Yarışmada biçim ve ölçü sınırlaması yoktur. Yarışmacı istediği biçimi tercih edebilir.
 4. Eser marş olmaya ve bestelenmeye uygun olmalıdır.
 5. Bir yarışmacı 1’den fazla eserle katılabilir.
 6. Yarışmaya gönderilen eser herhangi bir yarışmaya katılmamış/ödül almamış olmalıdır. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını/ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 7. Yarışmaya gönderilen eser matbu ya da dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
 8. Eser özgün olmalı, eser içerisinde alıntı bulunmamalı ve herhangi bir şiirin taklidi olmamalıdır.
 9. Yarışmaya gönderilen eserin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır.
 10. Yarışmacı, ödül kazanan eserinin güfte, beste, yayım gibi tüm telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul eder.
 11. Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar kitaplaştırılacaktır. Yarışmacı gönderdiği eserin–ödül almasa da- Belediyenin hazırlayacağı kitapta yer alması hususunda telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
 12. Ön Değerlendirme Kurulu, Seçici Kurul, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, yarışmayı düzenleyen birimin müdürü ve bu kimselerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 13. Yarışmada finale kalan eserlerin sahibinden eserin bütün mecralarda kullanılmak üzere telif haklarının Çekmeköy Belediyesi’ne devredildiğine dair Noter Belgesi talep edilecektir. Finale kalan eser sahibi söz konusu belgeyi zamanında belediyeye ulaştırmayı taahhüt eder.
 14. Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Yarışmaya, eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, “Yarışmaya Başvuru ve Katılım Koşulları”nda belirtilen bütün yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

Şiir / Eser Puanlama Kriterleri:

Seçici Kurul aşağıda belirtilen kriterlere göre şiiri puanlayacaktır.

 1. Eserin tema ile bağı – 20
 2. Türkçeyi kullanma gücü – 20
 3. Üslup – 20
 4. Özgünlük – 20
 5. Besteye Uygunluk – 20

Şiir Yarışması

Projenin ilk basamağı şiir yarışmasıdır. Proje kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını ve milli değerlerimizi ifade eden, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandıran şiirler yarışacaktır. Şiir yarışmasında seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ilk 100 içerisinde yer alan şiirler, bestelenmek üzere bestecilere sunulacaktır. Besteciler bu şiirlerden istediğini seçerek besteleyip yarışmamıza katılacaktır.

Müzisyen, tarihçi, şair, yazar ve bestecilerden oluşan seçici kurulun değerlendireceği şiirler arasından seçilen eserler hem beste yarışması için söz olarak kullanılacak hem de özel bir şiir külliyatı olarak bir araya getirilecektir. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize bir kültür hizmeti olarak armağan edilecektir.

Beste Yarışması

100. Yıl Marşı Yarışmasının ikinci kısmıysa beste yarışmasıdır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenecek olan eserler Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ideallerimize uygun olacaktır. Besteler için kullanılacak sözler 100. Yıl Marşı Yarışmasından dereceye giren şiirlerden seçilebileceği gibi bestekâr kendi şiirini ya da bir başka şairin şiirini de besteleyebilecektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına girerken unutulmayacak ve dillerden düşmeyecek marşlardan oluşacak bir proje hazırladık.

Merkez, Piri Reis Cd. No:5, 34782 Çekmeköy/İstanbul
+90 (216) 600 0600
yarisma@yuzuncuyilmarsi.com